σχῆμα

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford. Clarendon Press. 1940.

LSJ = Liddell, Scott, Jones

LSJ | Perseus Digital Library

σχῆμα | LSJ 1

σχῆμα, ατος, τό, (ἔχω, σχεῖν) form, shape, figure, E.Ion238, Ar.V. 1170, Pl.R.601a, Thphr.Ign.52, etc.; καθ’ Ἡρακλέα τὸ σ. καὶ τὸ λῆμ’ ἔχων Ar.Ra.463; διερεισαμένη τὸ σ. τῇ βακτηρίᾳ Id.Ec.150; Ἱππομέδοντος σ. καὶ μέγας τύπος A.Th.488: in Trag. freq. in periphr., ὦ σ. πέτρας, = πέτρα, S.Ph.952; σ. καὶ πρόσωπον εὐγενὲς τέκνων E.Med. 1072; σ. δόμων Id.Alc.911 (anap.), cf. Hec.619; Ἀσιάτιδος γῆς σ. Id.Andr.1: in pl., of one person, φωτὸς κακούργου σχήματ’ Id.Fr.210; μορφῆς σχῆμα or σχήματα, Id.Ion992, IT292, cf. IG3.1417.14; τὴν αὐτὴν τοῦ σ. μορφήν Arist.PA640b34 (but ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων, opp. σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, Ep.Phil.2.6 and 8); τὰ σ. καὶ χρώματα Pl.R.373b; σχήμασι καὶ χρώμασι μιμεῖσθαι Arist.Po.1447a19; κατὰ χρόαν ἢ ὄγκον ἢ σ. [τοῦ προσώπου] Gal.18(2).309; ὅσα παθήματα γίνεται ἀπὸ σχημάτων caused by peculiar conformations, Hp.VM22.

The word σχῆμα is a neuter noun, and its plural form in the nominative case is σχήματα.

schēma

Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary

A Latin Dictionary. Founded on Andrews’ edition of Freund’s Latin dictionary. revised, enlarged, and in great part rewritten by. Charlton T. Lewis, Ph.D. and. Charles Short, LL.D. Oxford. Clarendon Press. 1879.

Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary | Perseus Digital Library

schēma | Lewis and Short

p. 1641. Lewis and Short. Google Books

schēma , ae, f. (cf.: “diadema, dogma, etc.,” Prisc. p. 679 P.), and (mostly post-Aug.) ătis, n. (dat. and abl. plur. schemasin, Varr. ap. Charis. p. 38; “but schematibus,” Lampr. Heliog. 19), = σχῆμα.

I. In gen., a shape, figure, form, fashion, manner, posture, attitude, etc. (so mostly ante-class.; not in Cic.).

(α). Fem.: “quod processi huc cum servili schemā,” Plaut. Am. prol. 117; cf. Caecil. ap. Prisc. p. 679 P.: “Tiara ut lepidam lepide condecorat schemam,” Plaut. Pers. 4, 2, 2 Ritschl; cf. Prisc. l. l.; also Pompon. ap. Non. 225, 1: “exemplar imperatae schemae,” Suet. Tib. 43.—

(β). Neutr.: pergite thyrsigerae Bacchae modo Bacchico cum schemate, Naev. ap. Non. 225, 2: “schema antiquom retinere,” Lucil. ib. 225, 3: “Aristippus naufragio cum ejectus ad Rhodiensium litus animadvertisset geometrica schemata descripta,” Vitr. 6 praef.: “vasa schematibus libidinosissimis inquinata,” Lampr. Heliog. 19.—

II. In partic., as in rhet., a figure of speech, rhetorical figure (pure Lat. figura; freq. in Quint.; “in Cic. written as Greek),” Sen. Contr. 1, praef. § 23 sq.; 1, 1, 25; Quint. 9, 1, 1 sq.; and repeatedly in the first three chapters of the ninth book; cf. also id. 1, 5, 52 sq.; 4, 1, 49; 4, 5, 4; 5, 10, 70.—

b. In geometry, a figure, outline: “geometrica schemata,” Vitr. 6, praef. 1: “sphaeroides,” id. 8, 6, 3 et saep.

The word schēma used in the neuter is a third declension noun.

Singular
Case Inflection
Nom. schēma
Gen. schēmatis, schēmatos
Dat. schēmati
Acc. schēma
Abl. schēmate
Voc. schēma
Plural
Case Inflection
Nom. schēmata
Gen. schēmatum
Dat. schēmatibus, schēmasin
Acc. schēmata
Abl. schēmatibus, schēmasin
Voc. schēmata

ΛΟΓΕΙΟΝ

Alternate source platform:

ΛΟΓΕΙΟΝ | University of Chicago